Výsledky přjímacího řízení

ROZHODNUTÍ

Ředitelka Mateřské školy Kraslice, Barvířská 1771, příspěvkové organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto: děti níže uvedených čísel

2308

Dítě přijato

12063/2023

Dítě přijato

12036/2023

Dítě přijato

2303

Dítě přijato

12058/2023

Dítě přijato

12030/2023

Dítě přijato

12035/2023

Dítě přijato

12056/2023

Dítě přijato

12057/2023

Dítě přijato

12032/2023

Dítě přijato

12037/2023

Dítě přijato

2307

Dítě přijato

12034/2023

Dítě přijato

se přijímají k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy Kraslice, Barvířská 1771, příspěvkové organizace

od 1. září 2023

Vyvěšeno dne 11.5. 2023

Sejmuto dne

ROZHODNUTÍ

Mateřská škola "Barvička"

Barvířská 1771
Kraslice 358 01

tel. škola: 352 696 839
tel. jídelna: 352­ 686 610­
fax: 352 686 585

mobil: 739 456 415

e-mail: ­msskola.kraslice@tiscali.cz