Výsledky přjímacího řízení

ROZHODNUTÍ

Ředitelka Mateřské školy Kraslice, Barvířská 1771, příspěvkové organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto: děti níže uvedených čísel:

1918

Dítě přijato

1903

Dítě přijato

1921

Dítě přijato

1909

Dítě přijato

1924

Dítě přijato

1913

Dítě přijato

1911

Dítě přijato

1919

Dítě přijato

1904

Dítě přijato

1901

Dítě přijato

se přijímají k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kraslice, Barvířská 1771, příspěvkové organizace od 1. září 2019

1912

Dítě nepřijato

1908

Dítě nepřijato

1905

Dítě nepřijato

1907

Dítě nepřijato

1923

Dítě nepřijato

1910

Dítě nepřijato

1922

Dítě nepřijato

1902

Dítě nepřijato

1920

Dítě nepřijato

1925

Dítě nepřijato

1917

Dítě nepřijato

1916

Dítě nepřijato

1906

Dítě nepřijato

1914

Dítě nepřijato

1915

Dítě nepřijato

Se nepřijímají k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kraslice, Barvířská 1771, příspěvkové organizace

Mateřská škola "Barvička"

Barvířská 1771
Kraslice 358 01

tel. škola: 352 696 839
tel. jídelna: 352­ 686 610­
fax: 352 686 585

mobil: 739 456 415

e-mail: ­msskola.kraslice@tiscali.cz