Výsledky přjímacího řízení

ROZHODNUTÍ

Ředitelka Mateřské školy Kraslice, Barvířská 1771, příspěvkové organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto: děti níže uvedených čísel

2246

Dítě přijato

2203

Dítě přijato

2230

Dítě přijato

2202

Dítě přijato

2218

Dítě přijato

2209

Dítě přijato

2220

Dítě přijato

2232

Dítě přijato

2229

Dítě přijato

2207

Dítě přijato

2224

Dítě přijato

2219

Dítě přijato

2226

Dítě přijato

2204

Dítě přijato

2206

Dítě přijato

2205

Dítě přijato

se přijímají k předškolnímu vzdělávání

do Mateřské školy Kraslice, Barvířská 1771, příspěvkové organizace

od 1. září 2022

Vyvěšeno dne 9.5. 2022

Sejmuto dne

Rodiče přijatých dětí si vyzvednou potřebné formuláře do 13.5. 2022 k MŠ

Mateřská škola "Barvička"

Barvířská 1771
Kraslice 358 01

tel. škola: 352 696 839
tel. jídelna: 352­ 686 610­
fax: 352 686 585

mobil: 739 456 415

e-mail: ­msskola.kraslice@tiscali.cz