• MS Barvička

  MS Barvička

 • MS Barvička

  MS Barvička

 • MS Barvička

  MS Barvička

 • MS Barvička

  MS Barvička

Prohlídka MŠ

Projděte si s námi naši Barvičku.

Konané akce

Prohlédněte si fotogalerie konaných akcí mateřské školy Barvička. Akce jsou tříděné dle roku.

Mateřská škola Barvička

ROZHODNUTÍ

Ředitelka Mateřské školy Kraslice, Barvířská 1771, příspěvkové organizace jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Pro školní rok 2021/2022 se přijímá k předškolnímu vzdělávání 17 dětí. Zákonní zástupci dětí, kteří nebyli přijati k předškolnímu vzdělávání, se mohou vyjádřit k přijímacímu řízení v pondělí 17. května od 12:30 hod. do 14:00 hod. u ředitelky MŠ.