Zápis do mateřské školy

Informace k zápisu dětí do MŠ

Zápis do mateřské školy se bude konat ve pondělí 5. května 2020 v budově MŠ od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Průběh zápisu:

  1. Formulář „Žádost o přijetí dítěte“ si vyzvednete v MŠ nebo si jej stáhnete a vytisknete z webových stránek mateřské školy.

  2. Formulář vyplníte (možno i při zápisu v MŠ)

  3. Žádost odevzdáte při zápisu do MŠ. Termín je daný – 5. května 2020 od 10:00 hod. do 12:00 hod. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem. U zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

  4. Na základě žádosti vyhotoví ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (do 15 dnů), které si vyzvednete přímo v mateřské škole. Ředitelka MŠ postupuje dle Kritérií pro přijímání dětí.

Mateřská škola "Barvička"

Barvířská 1771
Kraslice 358 01

tel. škola: 352 696 839
tel. jídelna: 352­ 686 610­
fax: 352 686 585

mobil: 739 456 415

e-mail: ­msskola.kraslice@tiscali.cz